Thông tin về chương trình​

Chương-trình-tập-trung2006-02-02.png
 1. Kỹ năng sáng tạo và đổi mới  
 2. Kỹ năng đọc nhanh và xử lý thông tin
 3. Phương pháp ghi nhớ và cải thiện trí nhớ
 4. Kỹ năng quản lý thời gian
 5. Tư duy toán học
 6. Kỹ năng ra quyết định trong những tình huống có biến động
 7. Tư duy khoa học hiện đại
 8. Tinh thần khởi nghiệp
 9. Kỹ năng làm việc nhóm
 10. Kỹ năng quản lý cảm xúc

Mục tiêu hành vi:

 1. Khuyến khích và xây dựng sự tự tin cao.
 2. Khuyến khích và phát triển tư duy tích cực.
 3. Tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc thể hiện bản thân.
 4. Hiểu tầm quan trọng của việc đấu tranh với những khó khăn và thất bại của bản thân, bí quyết để thành công trong tương lai, “không dám dấn thân sẽ không bao giờ chiến thắng”.
 5. Tăng cường tính kỷ luật cá nhân, cam kết đối với bản thân và xã hội.
 6. Có động lực cao để đạt được thành tích cao trong mọi lĩnh vực.
 7. Áp dụng thành công các kỹ thuật giảm bớt căng thẳng trong các kỳ thi và trong các hoạt động học tập khác.
 8. Hình thành động lực để mở rộng kiến thức và tiếp tục con đường học vấn ở những bậc cao hơn.

Tiếp thu tư tưởng “tình yêu cho nhân loại” làm nền tảng cho sự thành đạt của mỗi cá nhân và cả xã hội.

Mục tiêu học tập:

 1. Áp dụng thành công các kỹ thuật phát triển trí tưởng tượng.
 2. Hiểu tầm quan trọng của sáng tạo và phát triển tính sáng tạo trong mỗi cá nhân.
 3. Học được các kỹ năng cải thiện trí nhớ.
 4. Hiểu được tư duy khoa học hiện đại.
 5. Áp dụng các phương pháp tăng cường khả năng đọc nhanh và đọc hiệu quả.
 6. Học cách khắc phục các vấn đề liên quan đến việc đọc hiểu.
 7. Áp dụng hiệu quả việc học qua sách giáo khoa.
 8. Phát triển những kỹ năng và năng lực học toán.
 9. Tìm hiểu về âm nhạc cả lý thuyết lẫn thực tế.
 10. Tìm hiểu cuộc cách mạng thông tin và dữ liệu lớn.
 11. Học hỏi các nguyên tắc của hội họa.
 12. Làm quen với thế giới sân khấu nghệ thuật.
 13. Tự phát triển các công cụ để thể hiện bản thân.
 1. Phát triển năng lực tri thức
 2. Phát triển năng lực cảm xúc
 3. Mở rộng trí tưởng tượng
 4. Hình thành tinh thần trách nhiệm đối với xã hội
 5. Phát triển trí tuệ cảm xúc
 6. Thành công với các nhiệm vụ trước mắt
 7. Thành công với các dự án trung hạn
 8. Nâng cao sự tự tin
 9. Nhìn nhận tích cực về bản thân
 10. Tư duy tích cực
 11. Tin vào năng lực bản thân
 12. Ứng phó với những căng thẳng nói chung và trong thi cử.
 13. Phát triển động lực để thành công
 14. Phát triển tính kỷ luật, quyết đoán và lòng kiên trì cho bản thân
 15. Rèn luyện niềm tin vào khả năng thành công của bản thân và đạt được mục tiêu bản thân đã đề ra.

Sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong từng nội dung học.

Trong chương trình dành cho học sinh Trung Học Cơ Sở (cấp 2) và Trung Học Phổ Thông (cấp 3), học sinh sẽ làm 2 bài kiểm tra khi bắt đầu và kết thúc khóa học. Mức độ tiến bộ của học sinh sẽ được so sánh giữa hai bài kiểm tra và mỗi học sinh sẽ nhận được một báo cáo kết quả học tập của mình trong mỗi chủ đề.