Tuyển dụng

Đội ngũ giảng dạy của Michael (Mentors) là những người đã tốt nghiệp đại học và là những học giả xuất sắc từ nhiều ngành nghề khác nhau. Tất cả Mentors đều phải trải qua quá trình chọn lọc và đào tạo kỹ lưỡng. Trong hàng nghìn ứng viên, chỉ có vài chục người được chấp nhận để đảm nhận vai trò quan trọng này. Quá trình sàng lọc bao gồm các buổi hội thảo, phỏng vấn riêng và các bài kiểm tra dành cho từng cá nhân. Tiếp theo đó, các ứng viên sẽ tham gia vào ba khóa học dự bị, mỗi khóa kéo dài năm ngày, tổng cộng thời gian học là 220 giờ, cộng thêm hội thảo một ngày. Giữa các khóa học, các ứng viên cần hoàn tất các bài tập nghiên cứu có giá trị tương đương 300 giờ học. Các ứng viên được chọn làm Mentor sẽ tiếp tục trải qua quá trình thực tập và đào tạo tiếp trong một năm đầu làm việc.

Chương trình đào tạo này được thiết kế nhằm đảm bảo họ có đủ năng lực để hướng dẫn học sinh theo những nguyên tắc giáo dục độc đáo của phương pháp Michael. Đồng thời, chuẩn bị cho các Mentors trở thành người lãnh đạo xuất sắc và đóng vai trò là hình mẫu cho học sinh

 

Ngày nay, chúng ta có thể truy cập và lưu trữ thông tin với tốc độ ánh sáng ở mọi lúc mọi nơi. Chúng ta cần áp dụng cách tiếp cận mới trong việc dạy và học vì thời đại của cách dạy học truyền thống bằng việc đọc và viết, làm bài tập và luyện tập đã qua. Các kỹ năng học thuật và chuyên môn mà chúng ta từng học có thể đã trở nên lỗi thời, chúng ta phải chuẩn bị cho phù hợp với những thay đổi đang diễn ra. Chúng ta nên cung cấp cho học sinh những công cụ mà các em sẽ cần trong tương lai bằng cách bước vào thế giới bên trong của mỗi học sinh, đem đến cho các em những kỹ năng để trau dồi và chuyển biến tài năng của các em trở nên xuất sắc.