Khóa học Michael
tại các trường cao đẳng sư phạm (tại Israel)

 

Chúng tôi thấy được vai trò của người hướng dẫn trong đào tạo, học tập tại các trường cao đẳng sư phạm là hết sức quan trọng.

Khóa học Michael dành cho giáo viên và nhân viên giáo dục trong tương lai được thiết kế cho những ai chuẩn bị trở thành những nhà giáo dục cho các thế hệ tiếp theo của đất nước, bao gồm tài liệu giảng dạy, chương trình giảng dạy và thể chất cho học sinh.