Khóa học Michael cho những người lính mới xuất ngũ (tại Israel) ​

 

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự là bước ngoặt thay đổi cuộc sống cho những người vừa mới xuất ngũ. Trước tiên, những người trẻ này phải đấu tranh với những tình huống khó xử và phải có định hướng cho tương của họ.

Khóa học dành cho những người lính mới xuất ngũ được cấu trúc xoay quanh:

+ Tăng cường kỹ năng và cải thiện sự tập trung.

+ Phát huy tiềm năng của bản thân;

+ Tự quyết định và làm chủ cuộc sống của chính mình.

Các môn học được giảng dạy trong khóa học bao gồm:

+ Cải thiện kỹ năng học tập, với trọng tâm là kỳ thi tâm lý học; chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn tìm việc làm và các kỳ thi tuyển dụng;

+ Cải thiện hình ảnh bản thân và sự tự tin;

+ Cung cấp các công cụ và kiến thức để chọn một nghề hoặc lĩnh vực học tập; giúp người học có những ước mơ và nỗ lực thực hiện chúng; và nhiều hơn nữa.

Những người lính năng động và vừa mới xuất ngũ, liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.