Khóa học Michael cho học sinh trung học phổ thông

Chương trình học được thiết kế dựa theo nhu cầu của học sinh trung học (lớp 10 – lớp 12) tại tất cả các trường PTTH và cả các thành phần của xã hội. Mục tiêu của Michael là cung cấp cho học sinh một khóa học phong phú, sâu sắc và độc đáo, bao gồm cải thiện kỹ năng học tập và chuẩn bị cho các bậc học cao hơn. Tương tự như các khóa học cho các đối tượng khác của Michael, chúng tôi luôn chú trọng đến các môn học và kỹ năng quan trọng phù hợp với độ tuổi nhất định và nhu cầu học tập của học sinh. Ví dụ: cải thiện kỹ năng học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào đại học; phát triển tư duy toán học và khoa học hiện đại; kỹ thuật tăng cường trí nhớ; phát triển ý thức cá nhân và trách nhiệm đối với xã hội.

Chương-trình-học-tiêu-chuẩn-02.png