Tuyển sinh
2020

Michael Method giúp cải thiện các kỹ năng

CƠ SỞ
VẬT CHẤT


3 tiếng/buổi/tuần

Học viên có thể chọn 1 trong các buổi học sau

LỚP SÁNG

8:30 - 11:30

CUỐI TUẦN

Xem thêm

LỚP TỐI

17:30 - 20:30

THỨ 2 ĐẾN THỨ 6

Xem thêm

Liên hệ chúng tôi