Khóa học Michael
cho các chương trình học dự bị (tại Israel)

Một chương trình phù hợp cho học viên chuẩn bị vào học các chuyên ngành khác. Khóa học được cung cấp trong khuôn khổ các chương trình dự bị và cao đẳng trên cả nước Israel. Trong khóa học, chúng tôi tập trung việc tăng cường các kỹ năng với định hướng học tập. Học sinh được tiếp xúc với nhiều linh vực kiến thức như: công nghệ nano, lý thuyết lượng tử, lý thuyết Gaia và nhiều hơn nữa. Các chủ để của khóa học bổ sung bao gồm: cải thiện kỹ năng học tiếng Anh và duy trì trí nhớ; từ vựng và ngữ pháp; phát triển tư duy toán học và khoa học hiện đại; phát triển kỷ luật tự học và phấn đấu để đạt thành tích xuất sắc.

Tại Việt Nam
  • Học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 (trung học cơ sở)
  • Học sinh từ lớp 10 đến lớp 11 (trung học phổ thông)
  • 36 giờ (12 buổi x 3 giờ/buổi/tuần)