Khóa học Michael dành cho học sinh trung học cơ sở

Chương trình dành cho học sinh trung học cơ sở cung cấp những trải nghiệm thực tế phong phú, gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của học sinh lớp 7 – 9. Trong chương trình, chúng tôi nhấn mạnh những nội dung, bao gồm: cải thiện kỹ năng đọc để sẵn sàng cho việc học phổ thông trung học tốt hơn; phát triển tính ham học đối với các môn học không được dạy ở trường; tiếp xúc với nghệ thuật và khả năng thể hiện mình thông qua nghệ thuật; phát triển tư duy toán học; phát triển và cải thiện trí nhớ và nhiều hơn nữa.

Từ năm 1995 đến nay, hàng chục ngàn học sinh trung học cơ sở, cựu học viên của Michael đã cải thiện đáng kể thành tích học tập, phát triển khả năng tư duy sáng tạo và tiếp xúc được nhiều lĩnh vực và kiến thức thú vị

 
Chương-trình-học-tiêu-chuẩn-02.png