Khóa học Michael dành cho học sinh tiểu học
(tại Israel)

Chương trình “Giới thiệu về Phương pháp Michael” là một chương trình chuyên biệt dành cho học sinh lớp 5 và lớp 6. Học sinh tốt nghiệp chương trình được trang bị các công cụ và kỹ năng có thể dễ dàng chuyển tiếp lên trung học cơ sở. Trong quá trình học, học sinh học được nhiều kỹ thuật khác nhau, như tăng cường trí nhớ, tăng tốc độ đọc hiểu, thể hiện nghệ thuật và ấn tượng bản thân, giới thiệu về khoa học hiện đại, sáng tạo, suy nghĩ tích cực, đối phó với lo lắng về kỳ thi và nhiều chủ đề khác.

Nhiều học sinh tốt nghiệp chương trình đã cải thiện đáng kể thành tích học tập và có khả năng thích ứng tốt hơn với các phương pháp giảng dạy khác nhau tại các trường trung học cơ sở.

Tại Việt Nam

  • Học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 (trung học cơ sở)
  • Học sinh từ lớp 10 đến lớp 11 (trung học phổ thông)
  • 36 giờ (12 buổi x 3 giờ/buổi/tuần)