Phương pháp Michael là phương pháp học tập độc đáo, giúp nâng cao sự tự tin và tư duy tích cực, cung cấp cho người học nhiều kỹ năng, tạo động lực phát huy tốt nhất tiềm năng bẩm sinh để ứng phó với những thách thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với những công cụ đặc biệt, chúng tôi luôn phấn đấu cải thiện quy trình phát triển khả năng của từng cá nhân tốt nhất có thể.

Chương trình và các khóa học

Khóa học Michael dành cho học sinh trung học cơ sở
Chương trình dành cho hoc sinh trung học cơ sở cung cấp những trải nghiệm thực tế phong phú, gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của học sinh lớp 7 – 9. Trong chương trình, chúng tôi nhấn mạnh những nội dung, bao gồm: cải thiện kỹ năng đọc để sẵn sàng cho việc học phổ thông trung học tốt hơn; phát triển tính ham học đối với các môn học không được dạy ở trường; tiếp xúc với nghệ thuật và khả năng thể hiện mình thông qua nghệ thuật; phát triển tư duy toán học; phát triển và cải thiện trí nhớ và nhiều hơn nữa.
Tìm hiểu thêm
Khóa học Michael cho học sinh trung học phổ thông
Chương trình được thiết kế dựa theo nhu cầu của học sinh Trung Học Phổ Thông (lớp 10 – lớp 12). Mục tiêu là cung cấp cho học sinh những trải nghiệm, công cụ học tập độc đáo... làm hành trang cho học sinh bước vào Đại Học và các bậc học cao hơn.
Tìm hiểu thêm
Previous
Next